Užívání květových esencí

Užívání osobní lahvičky 
Osobní lahvička je nejefektivnější způsob užívání bachových esencí. Lze ji užívat krátkodobě i dlouhodobě s ohledem na životní situaci, ve které se nacházíme. Můžeme takto užívat jak jednotlivé esence, tak individuálně namixovanou 30 ml lahvičku s více esencemi (častější způsob). Užívají se 4x denně 2 kapky. U osobních lahviček s více esencemi (max.7) se účinek dostavuje cca po 14 dnech, je však při pravidelném užívání dlouhodobý. Obsah osobní lahvičky je určen pro aktuální emoční stav. V případě výběru esencí první lahvičky doporučujeme konzultaci (viz níže)

Jednorázové užívání
Bachovy květové esence můžete také používat pouze na procházející nálady. Po identifikaci vaší nálady a konkrétní esence, která vám ji pomůže uzdravit, si nakapete 2 kapky (Krizové esence 4 kapky) do jakéhokoli nápoje a budete upíjet tak dlouho, dokud nálada nezmizí (většinou 10-15 minut).

Bachovy esence jsou vyráběny velmi šetrným způsobem z nejedovatých rostlin. Nehrozí vám předávkování, ani žádné jiné vedlejší účinky. Bachovy esence nenahrazují léky, jsou doplňkovou, alternativní metodou.

Využijte možnosti konzultace

Konzultaci doporučuji především těm, kteří ještě nemají s Bachovými esencemi zkušenost, případně je někdy vyzkoušeli, ale účinek se příliš nedostavil. Společným povídáním se zaměříme na emoční potřeby klienta. Jsem průvodcem při výběru konkrétních esencí, doporučuji, upřesňuji a pomáhám se zorientovat. Výsledkem je osobní lahvička s namixovanými esencemi přímo na míru. Správným výběrem a užíváním lze příznivě ovlivnit vývoj komunikace ve vztazích a především ve vztahu k sobě samému. Bachovy esence při správném výběru vyladí vaši vlastní psychickou pohodu a dovolí vám vnímat emoční situace s nadhledem. Bc. Ivana Špačková Davidová

Více o Bachových květových esencích.

STRACH / ČELIT SVÝM STRACHŮM

20 Mimulus
Kejklířka skvrnitá 

konkrétní strach, fobie, bázlivost, stydlivost, tréma, zkouška, smrt
+ sebejistota, odvaha, uvolnění od strachu, dává nám prostor pro nový start, pocit bezpečí, život bez strachu

2 Aspen
Topol osika

strach, který nedokážu pojmenovat, předtuchy, úzkosti, napětí, třes, vnitřní chvění, nevysvětlitelné obavy, nervozita
+ navozuje pocit klidu a bezpečí, že je vše v pořádku

26 Rock Rose
Devaterník penízkovitý

akutní strach, panika, ztuhnutí, ochromení, strach, pocit bezmoci
+ nová energie, možnost pohybu, jednání, vydýchání, akceschopnost

6 Cherry Plum
Slíva třešňová

  strach ze ztráty sebekontroly, výbušnost, hluboké zoufalství, strach, že udělám něco, co mne bude mrzet (v extrému je schopna spáchat sebevraždu)
+ pomáhá uvolňovat emoce postupně, aby nedocházelo k emočnímu přetlaku

25 Red Chestnut
Červený kaštan

  přehnaná starost o druhé, aby se jim nic nestalo, omezující
+ rozpouští přehnané strachy, neblokuje ani nás, ani ostatní

PŘECITLIVĚLOST NA CIZÍ VLIVY A MYŠLENKY / ZŮSTAT SÁM SEBOU

1 Agrimony
Řepík lékařský

za usměvavým obličejem skrývají starosti. Maskování pocitů a problémů. Tváří se, že je všechno v pořádku, jsou navenek usměvaví, veselí, vtipkují. Jsou neradi sami, o samotě jejich vědomí zaplaví obavy a starosti, což v nich vyvolává velký vnitřní tlak. Často útěky k práci, drogám, alkoholu.
+ pomáhá se ztotožnit se se svými problémy a být schopen je řešit. Schopnost vyjádřit své pocity a silné emoce, umět rozlišit v sobě samém  pozitivní i negativní stránky své osobnosti.

4 Centaury
Zeměžluč lékařská

přílišná poddajnost, neschopnost říci NE bez výčitek svědomí. Podřizování se druhým, slabost, neumí se bránit citovým vyděračům a manipulátorům. Neschopnost určit si své hranice a tím i svou cenu.
+ naučí se říkat „ne“ bez pocitu viny, požádat o pomoc a stát si na svém. Dokáže komunikovat s manipulátorem bez zbytečných negativních emocí. Sebedůvěra, vědomí vlastní hodnoty.

33 Walnut
Vlašský ořech

strach ze změny, ze záporných vlivů osob a prostředí. Trauma ze změny, útěk před minulostí. Obavy, zranitelnost.
+ pomáhá zvládat změny, nové situace. Pomáhá k uskutečnění toho, co jsme si určili, chrání nás před negativními vlivy, uvolnění, osvobození se od starého a ponoření se v nové, bez strachu a zbytečných obav.

15 Holly
Cesmína ostrolistá

– žárlivost, nedůvěra a podezíravost. Zatvrzelost, urážlivost, hněv až nenávist. Jsou závistiví, vztahovační, nešťastní, nepřejí druhému to, co by chtěli sami.
+ rozvíjí schopnost milovat bezpodmínečně, rozvíjí lásku k bližním,  důvěru, porozumění, lepší vztahy se sourozenci, náklonnost, soudržnost, přátelství, harmonii, dobrotu srdce, soucit, společenské vztahy.

NEDOSTATEČNÝ ZÁJEM O PŘÍTOMNOST / ŽÍT NAPLNO

16 Honeysuckle
Zimolez kozí list žije v minulosti, nevnímá realitu a její pozitiva, vrací se myslí zpět, nostalgie,  často mluví v minulém čase
+ navozuje vnímání přítomnosti, uvědomění co je teď a co bude a dovede si najít teď a potom to hezké

9 Clematis
Bílá lesní réva   denní snění, neuzemněnost, nesoustředěnost, nezájem o okolní dění, duchem nepřítomný, lidé s bohatou fantazií, ale realita jde  mimo ně. Nemají rádi konflikty, utíkají do fantazie a čekají, že se vše nějak mimoděk změní. Jsou pomalí
+ pomáhá vidět realitu, uzemněnost, vědomí, že jsem tady a teď

7 Chestnut Bud
Poupě jírovcenepoučení z minulých chyb, ze zkušeností. Nevhodní partneři, vztahy, opakující se situace
+ pomáhá uvědomit si spojení s minulostí, poučení z minulých chyb. Pomáhá překonat bloky (bludný kruh), jak z něj ven

35 White Chestnut
Jírovec maďal

nechtěné, tíživé myšlenky, neustále kolující, obavy. Není schopen se soustředit na jednu věc. Hlava uvažuje po svém, ruší klid, tříští naše myšlenky
+ pomáhá soustředit se na to, na co chceme, případně nemyslet na nic, uvést se do klidu (dobré pro meditaci)

37 Wild Rose
Planá šípková růže

apatie, rezignace, vnitřní kapitulace. Připadá si planě, vzdychá, nic  neřeší, je mu vše jedno. Mouchy snězte si mne. Je jim jedno, jak vypadají. Chovají se nezáživně, bez energie. Jakoby přežívají.
+ pomáhá k probuzení, zájem o život, dodává energii, schopnost a chuť řešit životní situace aktivně, bez pasivity

21 Mustard
Hořčice polní

melancholie a deprese bez důvodu. Člověka nic nebaví, je otrávený, vyčerpaný
+ pomáhá nám zůstat za každých okolností veselí a vyrovnaní

23 Olive
Oliva

tělesná a duševní únava, vyčerpání (po práci, studiu, nemoci), přetaženost
+ pomáhá odpočinku, spánku, dodává energii. Dá informaci, že jsme unavení a je třeba si odpočinout. Jednorázově pomáhá překonat únavu. Učí hospodařit s energií

OSAMĚLOST / PŘIBLÍŽIT SE OSTATNÍM

14 Heather
Vřes obecný

kolovrátek – mluví jen o sobě, nechce být sám, je neodbytný. Přílišné soustředění na sebe, na své nemoci. Potřebuje se vypovídat – i cizí osobě. Je schopen na vás mluvit i dvě hodiny. Dobrá esence pro Hypochondry. Chce jen brát, ne dávat. Chová se jako malé dítě, potřebující publikum
+ zájem o druhé, naslouchání ostatním, vcítění do druhých lidí, pomáhat, respektovat jiný názor

18 Impatiens
Netýkavka žlázonosná

netrpělivost, chtějí všechno dělat rychle, zbrklost. Skáčou druhým do řeči.
+ zklidňuje, pomáhá k trpělivosti, delegování práce

34 Water Violet
Žebratka bahenní                 

rezervovanost, samotářství, drží si odstup,působí pyšně,povýšeně. Staví si zeď před ostatními, často si to ani neuvědomují. Introverti Jsou zvědaví, rádi se vzdělávají. Dlouho jim trvá, než si najdou kamarády. Rádi své znalosti posílají dále – poradí. Děti mají rády interaktivní hračky a knihy, mají starší kamarády
+ pomáhá otevřít se ostatním, možnost sdílení, přirozená komunikace

NEJISTOTA / ZNÁT SVOU VLASTNÍ MYSL

17 Hornbeam
Habr obecný

mentální únava, nechuť cokoli dělat, kolísavé nálady. Oddalování. Chybí jim potěšení.
+ překonává nechuť, dodává energii do unavené mysli

12 Gentian
Hořec nahořklý

ztráta odvahy, propadání pochybnostem, skepsi. Malomyslnost.
+ pomáhá si uvědomit, že pokud je na dně, není to trvalý stav, je třeba znovu nastartovat

13 Gorse
Hlodaš evropský

beznaděj, zklamání, pesimismus. Pocit, že už mi nikdo, nic nepomůže. Teď v konkrétní situaci nevidí naději
+ dodává naději, sluníčko a jiskru do života

28 Scleranthus
Chmerek roční

nerozhodnost, vnitřní nevyrovnanost, váhavost. Nemohou se rozhodnout mezi dvěma možnostmi. Neptá se ostatních jako Rožec, ale řeší vše v sobě.
+ dává do rovnováhy, pomáhá okamžitě se rozhodnout

15 Cerato
Rožec

  nedůvěra ve vlastní názor, zpochybňování vlastního úsudku. Slabá vůle, neschopnost naslouchat intuici. Nedovede se rozhodnout, ptá se ostatních. Závislost na mínění druhých.
+ intuice, sebedůvěra, spoléhání na sebe sama, nenechat se lehce ovlivnit, být kritický k radám druhých

36 Wild Oat
Sveřep větevnatý

nespokojenost, nerozhodnost ohledně vlastní životní cesty, svého poslání. Nerozhodnost mezi mnoha možnostmi, nedostatek odvahy.
+ nalezení životního poslání, svého potenciálu. Rozpoznání priorit, cílevědomost, jednoznačnost, schopnost se rozhodnout

SKLESLOST A ZOUFALSTVÍ / NAJÍT RADOST A NADĚJI

29 Star of Bethlehem
Snědek okoličnatý

šok, trauma – nezáleží na čase (den, týden, roky). Traumata z dětství, silné bolesti, zármutek při úmrtí, nehodě, koktání, ekzémy opakovaně v krizových situacích. Ideální aplikovat co nejdříve po akutní fázi.
+ harmonizuje, vyrovnává následky šoku, uvolňuje, aniž bychom v sobě měli zakódované bolesti

36 Willow
Žlutá vrba

zatrpklost, vnitřní hněv, považuje se za oběť osudu. Sebelítost, plačtivost, zahořklost. Tváří se, že potřebuje pomoct, ale ve skutečnosti je spokojená ve své ublíženosti. Lítostivá ke své osobě. Svaluje vinu na druhé. Nechce nést a ani si neuvědomuje, že by měla nést za svůj život zodpovědnost. Hrozný pacient – nerada připouští,  že se její stav zlepšuje, chce být chudinka. Stále si stěžuje.
+ zodpovědnost sama za sebe, vědomí, že jsem to já, kdo řídí loď na které pluji. Z pocitu hořkosti do pocitu radosti ze života

11 Elm
Jilm

pocit přehnané zodpovědnosti, který vyčerpává. Přemožení prací, je toho na něj moc.
+ učí nabírat si toho jen tolik, kolik je možno zvládnout. Když se to nedá zvládnout, posiluje v nás pocit, že toho není tak moc

24 Pine
Borovice lesní

výčitky svědomí a pocity viny. Má tendenci brát na sebe prohry a neúspěch všech ostatních a to nepřiměřeně situaci (přehnaně dlouho a intenzivně). Stejně jako bodliny borovice zraňuje nás naše vlastní sebeobviňování
+ učí nás cítit vinu jenom za to, za co můžeme skutečně

19 Larch
Jilm

malé sebevědomí, nízká sebedůvěra. Komplex méněcennosti. Na rozdíl Modřín opadavý od Cesmíny (Holly) nezávidí, ale naopak přeje druhým úspěch. Chybí mu ale koncovka, aby při stejných kvalitách dosáhl stejného úspěchu jako ostatní. Potřebuje dodávat sebedůvěru.
+ učí nás zdravému sebevědomí, pocitu sebedůvěry

30 Sweet Chestnut
Jedlý kaštan

zoufalství, pocit, že už víc neunese. Nevidí světlo na konci tunelu. Pocit, že Bůh neexistuje nebo už na mne zapomněl. Hluboko v podvědomí ale pocit, že je někde vzdálená možnost, jak z toho ven. Stav např. v životě s násilníkem, závislákem). Klade si otázky: Proč mám tímto projít, co mi to má dát?. Nemá sklony k sebevraždě jen proto, že je přesvědčen, že mu už ani smrt nepomůže (na rozdíl od Slívy – Cherry Plum)
+ přináší hmatatelný pocit míru, klidu, zvnitřnění. Zase náznak světla.

22 Oak
Dub lesní

  vyčerpaný, ale nepřestává bojovat. Pocit nenahraditelnosti, tendence přehlížet své potřeby. Nedovede se zastavit, aniž by měl výčitky svědomí. Pocit, že všechno musím udělat sám, protože to za mne nikdo neudělá. Tělo už nemůže (blokace, bolest), ale Dub neposlouchá. Navenek plný síly, ale uvnitř nefunkční (dub uvnitř vykotlaný)
+ učí poslouchat své tělo a jeho potřeby. Je nutné se o své tělo starat, učí nás odpočívat bez výčitek svědomí

10 Crab Apple
Plané jablko

čistící esence. Stydí se za své tělo, pocit špíny, puntíčkářství, obsese. Nevalná představa o sobě.
+ mít ráda své tělo, sama sebe. Přijímat se takoví, jací jsme. Líbit se sama sobě. Pomáhá zvýšit sebevědomí a dodává pozitivní náhled na své tělo. Srovnání priorit, nebrat si věci osobně.

 

PŘÍLIŠNÁ PÉČE O BLAHO DRUHÝCH / ŽÍT A NECHAT ŽÍT

32 Wine
Réva

tyran, diktátor, silná ctižádost a vůle dominovat ostatním. Budí respekt až strach. Člověk, kterého neposlechnout znamená fyz. nebo psychický trest. Má své ideje, chce změnit svět, ale na rozdíl od Sporýše (Vervain) nediskutuje, ale přikazuje. Nemá problém týrat, ubližovat.
+ smysluplné a moudré využití vlastní síly a moci, schopnost držet se zpátky, dát ostatním prostor. Pozitivní autorita a vedení, přirozený vůdce.

31 Vervain
Sporýš lékařský

přehnané nadšení, entuziasmus (workoholik, krůček k fanatismu). Velmi rychle se nadchne, ale nic nedodělá pořádně. Snaží se prosadit i když je to nad jeho síly. Je v nadšení neutahatelný,, ale má co dělat, aby něco dokončil – většinou na poslední chvíli. Děti bývají hyperaktivní, spí jen pár hodin. Řeší aktivně problémy, které se ho netýkají (akce, petice). Ohnivě diskutuje, je plamenný řečník, ale ne manipulativní.
+ učí nás dělat najednou méně věcí. Zároveň dokázat změnit názor, nebýt zatvrzelý názorům druhých. Dělat věci s předstihem.

3 Beech
Buk lesní

velký kritik – kritika a netolerance k ostatním. Ví nejlíp, jak se co dělá a tak to musí dělat i ostatní.. Vždycky najde něco, za co může ostatní zkritizovat.  On  sám nikdy chyby nedělá: „Moje chyba to není“
+ uvědomění, že je mnoho cest, jak dojít do cíle, nejen ta jeho. Případně také uznání druhých. Shovívavost, nadhled.

8 Chicory
Čekanka

majetnické sklony, manipulace s ostatními. Snaha být neustále středem pozornosti, citový manipulátor, majetnický člověk v lásce (můj partner, moje dítě). Sobecky panovačný typ. Čekanka vyvolává pocity viny, manipuluje. Pokud nemá náležitou pozornost (např. ji nevezmeme na společný výlet),  pak somatizuje (záchvat astmatu, bolest hlavy, chudinka aj.) a dramatizuje. Majetnická – „já jsem lepší než všichni ostatní“
+ učí bezpodmínečné lásce, nedusí svou láskou, dává prostor. Žije a nechává  žít

27 Rock Water
Voda z léčivých pramenů

tvrdost k sobě, není flexibilní, klade na sebe vysoké požadavky. Touha po vlastní dokonalosti. Snaha naplnit očekávání druhých vůči mně. Chce se zavděčit, splnit to, co si myslí, že se od něj očekává. Z toho plynoucí pocit nedokonalosti, vlastní nemožnosti. Jak mne vidí ostatní. Nedokáže přijmout pochvalu (neumím spoustu věcí)
+ ocenit to, co umím. Mít se rád takový, jaký jsem. Klást si rozumné cíle. Dokázat se pochválit. Nebrat v úvahu požadavky a představy druhých lidí, co si o mně myslí.

RESCUE / KRIZOVÁ ESENCE

Krizová esence
z pěti květů

– určena pro situace, kdy na nás dopadá akutní stres. Může to být rozčilení druhou osobou, hádka, stres před zkouškou, přijímací pohovor, soudní jednání, okamžik nehody nebo také úmrtí blízké osoby.
+ Krizová esence obsahuje těchto pět esencí: Rock Rose (Devaterník penízkovitý), Cherry Plum (Slíva třešňová), Impatiens (Netýkavka Žlázonosná), Star of Bethlehem (Snědek Okoličnatý) a Clematis (Bílá lesní réva).
Tato esence se dávkuje 4x denně po 4 kapkách. V případě, že je potřeba zintenzivnit účinek, dávkuje se stále ve 4 kapkách, ale častěji.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies a souhlasíte se "Zásadami ochrany osobních údajů" uvedených na tomto webu. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie. Vice se dozvíte zde

Zavřít